Црвени крст Србије своју улогу у борби против трговине људима заснива на мисији Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца, која одређује мандат националног друштва – да олакшава патњу људи ма где се она појавила. Несумњиво је да људи које су жртве трговине људима пате и да им је помоћ неопходна.

Основни и најважнији начин деловања Црвеног крста Србије је превенција, у настојању да се спречи увлачење људи у ланац трговине људима. То подразумева едукацију појединаца и група да препознају проблем, његове појавне облике и разнолике начине за увлачење људи у ланац трговине људима.

Начини деловања Црвеног крста:

 • Превенција путем едукације потенцијалних жртава особа које могу доћи у контакт са жртвама
 • Директна помоћ жртвама путем фонда за хитне случајеве
 • Залагање за спречавање трговине људима и ублажавање патње жртава – као члан Републичког тима


Циљне групе са којима радимо су:

 • Деца (у школама, без родитељског старања, са лаком интелектуалном ометеношћу, корисници народних кухиња, жртве насиља у породици),
 • Млади (тинејџери и студенти),
 • Одрасли (незапослени, родитељи, лекари и медицинско особље, радници социјалне службе, учитељи, професори – могући контакт са потенцијалним жртвама),
 • Маргинализоване групе (Роми, избеглице и интерно расељена лица).

Трговина људима, као облик модерног ропства је злоупотреба људских бића и повреда њихових основних људских права, ради стицања материјалне користи.

Трговина људима је озбиљан друштвени проблем, злочин против човечности и тешка повреда људских права. Реч је о глобалном феномену који, на различите начине, погађа цео свет.

На који начин се можете заштитити?

Уколико тражите посао, молимо вас да обратите пажњу на следеће мере опреза:

 • Не прихватајте усмени уговор за посао. Елиминишите све што није појашњено и прецизно дефинисано као услов за посао.
 • Иако можда делују добронамерно, немојте превише веровати људима који се нуде да организују посао или превише добар договор.
 • Ако понуда звучи превише добро да би била истинита, можда и јесте замка.
 • Пре него што прихватите посао, поставите питања, покушајте да сазнате нешто о плати, радним и условима за живот.
 • Иако су огласи за посао углавном контролисани од стране релевантних власти, будите пажљиви ако оглас нуди посао на другом месту од оног где живите и ако звучи превише добро и нереално, обично само са бројем телефона и надимком потенцијалног послодавца. Такви огласи могу бити на неконвенционалним местима као што су уличне светиљке, жуте стране, сандучићи за пошту…
 • Ако је тражење посла поверено агенцији, проверите добро легитимитет и кредибилитет те агенције.
  Када користите друштвене мреже имајте на уму да:

Код дописивања треба имати на уму да особа са друге стране није увек она за коју се представља.

 • Треба игнорисати особе које одмах питају за личне информације, стање у породици или нуде посао.
 • Пријавити родитељима/старатељима сваки нежељени садржај или комуникацију без осећаја кривице или стида.
 • Треба избегавати састанке са непознатим лицима, посебно оне заказане путем чета.
 • Не треба слати своје слике или давати информације које се тичу личне или безбедности околине. Водити рачуна о томе које информације пласирамо на друштвене мреже (адресу, бројеве телефона, статусе попут „код куће сам“ и сл.), као и о томе коме дозвољавамо приступ нашим подацима.
 • Ако не поседујемо довољно техничко знање, треба да се обратимо за помоћ особама које су упућеније.
 • Избегавати коришћење сумњивих сајтова који служе за стицање познанстава.
 • Проверити да ли сајт компаније у којој тражимо посао постоји и чиме се та компанија бави.
  Уколико сте одлучили да путујете:

У току путовања, увек будите са особом са којом сте кренули.

 • Обезбедите детаљне информације о документима који су потребни.
 • Информишите ближње о плану путовања и о контактима који су на располагању.
  Уколико је путовање организовано од стране агенције, постарајте се да проверите легитимитет и кредибилитет агенције.
 • Носите пасош и лична документа са собом.
 • Направите копије докумената и ставите их на различита места. У случају проблема, ово омогућује релевантним властима или конзулату да прођу кроз идентификациони процес.
 • Распитајте се пре путовања о бројевима телефона и адреси амбасаде наше земље или конзулата.
 • Уколико желите да учествујете на некој од информативних радионица или желите на тему Превенције трговине људима слободно нас контактирајте путем телефона 037/427-507 или нам пошаљите мејл на krusevac@redcross.org.rs.

Црвени крст Крушевац уз подршку Града Крушевца и Канцеларије за младе Одељења за друштвене делатности града Крушевца реализује пројекат “СТОП трговини људима” у оквиру Локалног акционог плана за младе.