Поводом обележавања овог важног дана, данас је Црвени крст Крушевац спровео активности на Тргу младих у оквиру пројекта “Заједно против трговине људима”, који се реализује у оквиру имплементације Локалног акционог плана за младе, а уз подршку Града Крушевца.

Са све већим бројем младих који користе Интернет, злоупотреба Интернета од стране трговаца људима се повећава. Трговци људима све више користе технологију и прилагођавају јој се како би истовремено са једне локације могли да експлоатишу људска бића широм света.

У сваком тренутку, више од 750.000 појединаца жели да се повеже са децом и младима ради сексуалне експлоатације, присилног рада, кућног ропства и других облика експлоатације.

Али слика се мења зато што видимо и разумемо више.