Црвени крст Крушевац, као саставни део Црвеног крста Србије обележио је 5. децембарМеђународни дан волонтера . Кроз своју дугу историју Црвени крст Србије је био и остао највећа и најстарија волонтерска организација у земљи. Негујући хуманост, непристрасност, неутралоност, независност, добровољност, јединство и универзалност Црвени крст привукао је велики број волонтера различитих генерација који представљају незаменљив ресурс сваког друштва које тежи развоју. Црвени крст Србије укључује у свој рад 60.000 волонтера. Од тог броја 60 % чине млађи до 30 годиина, 20% су старији волонтери, а 20% волонтера је средњих година. У нашем граду Црвени крст делује 140 година, а данас у свом раду окупља више од 100 стално активних волонтера свих старосних доби.

 

Волонтерски рад у оквиру Црвеног крста представља свесно поклањање времена, вештина, знања и енергије за добробит других људи и заједнице, без материјалне надокнаде. Волонтер може без ограничења да буде свако – волонтери су особе попут нас самих, то су особе које добровољно пружају директну неплаћену услугу једној или више особа.

Волонтирање, има своје позитивне ефекте на угрожене категорије, на саме волонтере, на локалну заједницу, на друштво, али и на развој човечности у сваком погледу. Осим што решава проблеме, такође и изграђује личност оних који волонтирају, подстиче оне са маргине једнако као и оне који раде и остварују профит, помаже друштву да се упути у хуманијем смеру развоја и солидарности.

Државе које подржавају и промовишу идеју волонтирања имају вишеструку добит – како кроз задовољство становништва, што укључује и кориснике и волонтере, тако и кроз директне уштеде од волонтерског рада.

Друштвене промене, као што су урбанизација, миграције, старење становништва, економске кризе, несреће и ванредне ситуације, као и технолошки развој мењају начин на који људи волонтирају. Волонтери су визионари – они представљају промене и носе промене. Волонтерски рад је онолико разнолик колико и особе које волонтирају. Иако је најстарија организација која окупља велики број волонтера Црвени крст Србије је и организација са пуно младих који уносе промене и извор су нових идеја и ентузијазма што нам омогућује да будемо део промена које је са собом носи 21. век. Мотивишући младе да изграде хумане вредности, које ће промовисати у свом свакодневном животу, развијамо солидарност која тиме престаје да буде само реч већ постаје активност.

Укључивање волонтера свих генерација доприноси јачању кохезије заједнице и друштва, омогућава нам да изградимо социјалну инклузију и да смањимо предрасуде, стереотипе и дискриминацију.

Када лети дође до несташице крви, за бебу, младића, трудницу, за неког од ваших пријатеља волонтери добровољни даваоци крви Црвеног крста Србије спремни су да спасу сваки појединачни живот за њих “Крв живот значи”. Волонтери Црвеног крста Србије усмерени на помоћ најугроженијем становништву за њих људско достојанство представља циљ. У несрећама, кризама и ванредним ситуацијама волонтери Црвеног крста спремни да помогну у снегу завејаном подручју, у поплављеном подручју, враћају сигурност и поверење.

Волонтирање је универзално, јавља се у свим културама и земљама и не зависи од економског статуса. Волонтеризам и волонтерски рад представљају један од најефикаснијих облика учествовања грађана у процесима развоја заједнице, афирмишући оно најплеменитије у људима – слободу, једнаке могућности, безбедност и правду за све људе. Волонтирање у пракси развија међусобну солидарност и толеранцију, мења свест и ставове грађана и доприноси побољшавању квалитета живота у заједници. обележава се 5. децембра

Данас у свету у организацијама Црвеног крста волонтира 17 милиона људи, од тога је 53% жена, а млади чине 50% од укупног броја волонтера. За почетак волонтирања неопходна је пре свега добра воља, она је снага која покреће искуство као и жеља да се на добро усмерен и ефикасан начин пружи различита врста подршке и помоћи која ће дати најбоље ефекте за корисника.

 

ПРУЖИТЕ ВОЛОНТЕРУ РУКУ!

Разлози да волонтирате:

 • Оно што радите је значајно
  Свака особа која нешто ради даје свој мерљиви допринос.
 • Волонтирање ојачава грађанску одговорност
  Друштвено корисни рад и волонтирање су инвестиција у заједницу и људе који у њој живе.
 • Волонтирањем добијате прилику да вратите заједници део оног што сте добили
  Добро је имати прилику да подржите заједницу која је вас подржала и подржите оне њене ресурсе које сте сами користили или које користе особе до којих вам је стало.
 • Волонтирањем много учите
  Волонтери науче различите ствари: О себи: волонтери у себи откривају скривене таленте који могу променити ваше схватање сопствене вредности (о функционисању система: кроз рад са организацијама цивилног друштва волонтери уче о улогама и надлежностима разних делова јавне администрације и служби); О заједници: Волонтери сазнају много тога о локалним ресурсима који се могу употребити за задовољење потреба заједнице
 • Волонтирање ојачава вашу заједницу
  Као волонтери помажете: У пружању подршке породицама (дневна брига о млађим и старијим особама)
  У учењу (туторски рад, описмењавање)
  У развоју младих (менторство и помоћ са домаћим задацима)
  У улепшавању околине (чишћења паркова и дворишта)
 • Волонтирање промовише лични развој и самопоштовање, разумевање потреба и снага заједнице помаже да се изграде емпатија и самопоуздање.
 • Волонтирање зближава људе
  Када волонтирате помажете у: Томе да се људи са различитим животним причама уједињују око заједничког циља
  – Грађењу блискости и тимског духа
 • Волонтери стичу професионално искуство
  Оно служи као један вид припреме за професионалну каријеру.
 • Волонтирање штеди ресурсе
  Волонтирањем се пружају важне услуге у заједници тако да вие новца остаје за унапређење окружења.
 • Волонтирање је добро за вас:
  Волонтирање награђује на физичком и менталном плану. Оно: Смањује стрес: Стручњаци кажу да се усредсређивањем на другу особу прекидају обрасци који код нас производе тензију; Чини вас здравијим: расположења и емоције као што су оптимизам и радост и осећај контролисања сопствене судбине ојачавају имуносисте.