На линку можете пронаћи конкурсну документацију:

konkursna_dokumentacija

Предмет набавке: Производња и испорука хлеба у замену за брашно, за потребе корисника Народне кухиње Црвеног крста Крушевац.

Рок за достављање понуда је 27.4.2017. до 12:00 часова.

Отварање понуда је 27.4.2017. у 13:00 часова.