Детаље пропозиција о учешћу на конкурсу можете преузети на линку:

Пропозиције за учешће на уметничком конкурсу Крв живот значи за 2017.