О Нама

Наша Организација

Црвени крст je хуманитарна и независна организација, а као саставни део Црвеног крста Србије, основана је на територији Града Крушевца још давне 1876. године, 10. октобра, када је за првог председника изабран Филип Јовановић. Од тада па до данас велики број волонтера и професионалаца укључио се у рад организације која је првенствено увек помагала најугроженијима.

У зависности од услова у којима се друштво налазило кроз историју циљ Црвеног крста Крушевац увек је био да се ублажи људска патња како у миру тако и у случају ратних сукоба, природних катастрофа, еколошких или других несрећа. Велики значај посвећивао се и превентивном раду у циљу заштите здравља становништва. Својим едукативним деловањем Црвени крст Крушевац увек је ширио знање о Међународном хуманитарном праву и промовисао хумане вредности. Црвени крст Крушевац од свог оснивања сарађује са надлежним државним органима у области социјалне заштите најугроженијег становништва, а из године у годину ниво те сарадња се креће узлазном путањом. Своје активности Црвени крст Крушевац реализује уз помоћ надлежних државних установа и локалном управом Града Крушевца.

 

Рад Црвеног крста Крушевац

Рад Црвеног крста Крушевац базира се на општим и основним принципима Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца:

хуманост;
непристрасност;
неутралност;
независност;
добровољност;
јединство и
универзалност.

 

У свом раду Црвени крст Крушевац се руководи својим Статутом, Статутом Црвеног крста Србије као и актима Међународног покрета Црвеног крста. Оперативним пословима Црвеног крста Крушевац руководи секретар организације, Емина Тодоровић. На челу Црвеног крста Крушевац налази се председник организације, Саша Ђорђевић. Ова организација, поред великог броја волонтера, има четири стално запослена радника.

Спашавамо животе и подижемо свест заједнице од 1876. године

Организованих акција

Јединица крви прикупљено

Волонтера Црвеног крста

Постани волонтер данас

Црвени крст је међународна, хуманитарна, независна и добровољна организација.

 

пријави се

Активности

Сходно свом устројству, Црвени крст Крушевац покреће, спроводи или учествује у разним хуманитарним акцијама у којима је циљ ублажавање стања несреће угрожених, не само у нашем окружењу, већ и широм света. Стога Црвени крст Крушевац:

– учествује у заштити и спасавању становништва, материјалних добара у случају ратних разарања, природних и других несрећа и других опасности у миру и рату;

– организује прикупљање помоћи за угрожене, коју потом распоређује сходно приоритету;

– учествује у прихватању и смештају евакуисаног становништва;

– обавља послове Службе тражења несталих лица;

– учествује у здравственом просвећивању становништва и организује екипе прве помоћи;

– популарише добровољно давалаштво крви и организује његове акције;

– врши дифузију која подразумева ширење идеја Црвеног крста у складу са Женевским конвенцијама и Допунским протоколима уз ове конвенције.

 

 

Историјат Црвеног крста Србије

Двадесетпетог јануара, по старом календару, односно 6. фебруара по новом, 1876. године, на иницијативу др Владана Ђорђевића, угледног војног лекара, у Дворани београдске општине, основано је Српско друштво Црвеног крста. За првог председника изабран је Митрополит Михајло Јовановић, а Управу је чинило неколико угледних грађана тадашње Србије.

Након избора, Главни одбор обратио се Прогласом народу, излажући своје циљеве и дужности Друштва, позивајући грађане да се упишу у чланство и оснују пододборе у целој земљи. Први задатак новооснованог Друштва био је збрињавање избеглица које су долазиле због Херцеговачког устанка. У години оснивања, Српско Друштво Црвеног крста окупило је око 2000 чланова и основало је 35 пододбора у земљи.Исте године, 24.марта на иницијативу Српског друштва Црвеног крста Кнежевине Србије приступила је Женевским конвенцијама. Кнежевина Србија високо је ценила залагање Друштва у помоћи људима, а основни задатак тадашњег Црвеног крста био је помоћ војном санитету. Кнез Милан Обреновић одликовао је председника Црвеног крста Великим крстом Таковског реда, а 11. јуна 1876. године Међународни комитет Црвеног крста признао је Српско друштво Црвеног крста.

Законским одредбама из 1896.године Друштво је постало аутономно, његов амблем је заштићен од злоупотреба, добијене су повластице на желеници, право на бесплатно коришћење телеграма, ослобођење од царинских дажбина, као и од свих такси од земаљских власти. Темељи Дома Црвеног крста ударени су јуна 1879.године у Симиној улици у Београду, где се Црвени крст Србије и данас налази. Распад СФРЈ проузроковао је издвајање организација Црвеног крста из бивших југословенских република, а Црвени крст Србије и Црвени крст Црне Горе су наставили са радом као Југословенски Црвени крст. Августа 1993. године Међународни комитет Црвеног крста потврдио је континуитет Националног друштва Југословенског Црвеног крста у непрекидном трајању од међународног признања два друштва од 1876. године.

Данас је Црвени крст Србије Национално друштво. Међународно признање му је потврђено 21. 9. 2006. године .

Последњих година Црвени крст Србије са 177 органиазција, 5 градских и 2 покрајинске организације Црвеног крста посебно се ангажовао на прихвату и збрињавању избеглих и прогнаних лица са простора бивше Југославије којих је било и до седамстотина хиљада, као и у збрињавању привремено расељених лица са Косова и Метохије, којих је близу 200.000. Кроз различите социјалне програме Црвени крст Србије помаже и социјално угрожено становништво којих је у Републици Србији преко 10% од укупног броја становника. Редовним дистрибуцијама помоћи на Косово и Метохију Црвени крст Србије помаже угрожене категорије становника.

 

Успешно сарађујемо са:

Ступи у контакт са нама

Сазнај како можеш да помогнеш, учествујеш у нашим акцијама или донираш.

Чолак Антина 36A 37000 Крушевац

Позови нас: +381(0)37/427 507